Historie obce Srbsko

Název obce pravděpodobně souvisí s tím, že zde kdysi žili Srbové. Svatá Ludmila, matka budoucího krále Václava, přišla jako nevěsta do Čech z Lužického Srbska a zřejmě členové její družiny byli služebníci z její původní vlasti.  První písemný zápis pochází z roku 1428, tehdy bylo zmiňováno v účtech hradu Karlštejna, že kdosi ze Srbska zakoupil část lesa v okolí Karlštejna. Největší rozkvět zaznamenala obec až v polovině 19. století. Tehdy zde byla vybudována železniční trať podél pravého břehu řeky Berounky, provoz na trati byl zahájen v roce 1862. V roce 1902 byla postavena železniční zasávka Srbsko a v roce 1907 byla trať již dvoukolejná. Počátkem 20. století byla rovněž zahájena stavba silnice podél levého břehu Berounky do Karlštejna. Je to dnešní část silnice II. třídy č. 116.

Po staletí vedl pře řeku Berounku brod, později tu byl zřízen přívoz a v roce 1958 tu ženisté postavili provizorní pontonový most. O dva roky později zde již stála lávka pro pěší, ale v roce 1981 ji strhla masivní povodeň. Ještě téhož roku tu byla postavena nová lávka s dřevěným povrchem, po které bylo možné v omezené míře projíždět i osobními automobily. Tato lávka byla zničena při další ničivé povodni v roce 2002. A v roce 2003 byla postavena nová stabilnější lávka s asfaltovým povrchem.

Lidé ve zdejší oblasti se od poloviny 19. století částečně živili těžebními pracemi ve vápencových lomech. První lom byl otevřen v roce 1882 firmou J. Tomášek na pravém břehu Berounky. Další lomy provozovala Pražská železářská společnost a firma C.T. Petzold. V roce 1920 byl otevřen nový vápencový lom na Chlumu společností Spojené pražské továrny na staviva.

Teprve před druhou světovou válkou, v letech 1938 – 39 byla obec elektrifikována.

Zajímavostí této lokality je trampská osada Údolí děsu, která tu vznikla v roce 1919, a která tu stojí dodnes.

V okolí Srbska najdete velmi mnoho vápencových útvarů, zejména jeskyní, které tu lidé využívali již v pravěku, ve starší době kamenné. Největší jeskyně zvaná Ementál, je dlouhá 1880 metrů a Barrandova jeskyně 120 metrů dlouhá a 45 metrů hluboká. Srbsko je také významnou horolezeckou oblastí, velmi dobře dostupnou po silnici i po železnici především z Prahy. V okolí jsou přístupné i některé opuštěné vápencové lomy a podzemní štoly, často využívané i pro natáčení dobrodružných filmů. Nejznámější z nich je lom Velká Amerika s vodním bezodtokým jezerem, hlubokým 11 metrů. Lom vytváří impozantní kaňon a natočena tu byla velmi známá filmová díla Limonádový Joe a Malá mořská víla.

Turistický magazín