Řeka Berounka

Berounka je jednou z nejvýznamnějších českých řek. Znají ji dobře někteří vodáci, v její blízkosti se prohání cyklisté po cyklostezkách a je oblíbená i mezi pěšími turisty a nadšenými fotoamatéry. Berounka protéká místy, která se řadí mezi nejkrásnější kouty naší země a kdo tento kout přírody poznal, jistě se sem bude rád navracet. V jejím okolí se nachází také mnoho chatových oblastí.

Berounka je dlouhá 139 kilometrů a vzniká soutokem Mže a Radbuzy, v centru Plzně, nedaleko plzeňského pivovaru Prazdroj. Protká Plzeňskou kotlinou a poté přírodním parkem Horní Berounka. Pod Berounem tvoří řeka ve vápencových skalách Karlštejnské vrchoviny kaňon se skalními stěnami a u obce Lahovice se vlévá do Vltavy. Řeka je nadržována častými jezy, z nichž pouze některé jsou sjízdné pro otevřené sportovní lodě. Vodáky nejvíce vyhledávaný úsek Berounky začíná u obce Chrast u Plzně. První den plavby, zpestřený pěknými zážitky z průjezdu provaleným jezem u osady Telín, bývá zakončen na romantickém místě u obce Darová.

Dále plavba pokračuje přírodním parkem Horní Berounka kolem Kaceřova, obce Čívice, v blízkosti zříceniny hradu Libštejn do liblínského kempu. Řeka protéká malebnou zalesněnou krajinou s pobřežními loukami a za pěkného letního počasí můžete zažít velmi pěkné koupání u jezu pod Žíkovským mlýnem. Těsně před Liblínem řeka přijímá zleva říčku Střelu. Třetí den plavby patří mezi nejkrásnější, pod Liblínem se na levém břehu vypínají mohutná skaliska a pod obcí Rakolusky začíná Přírodní park Hřešihlavská s domonantou zříceniny hradu Krašov na skalním ostrohu přímo nad řekou. Za letních veder přijde vhod osvěžující koupel u jezu u Podkrašovského mlýna. Zakončení třetího dne plavby bývá obvykle v tábořišti pod jezem, za mohutným betonovým mostem u obce Zvíkovec.

Další den plavby následují dva zajímavé jezy Kočkův mlýn a Čilá – Čechův mlýn a vyplatí se přerušit plavbu ve Skryjích a odtud podniknout krátký výlet na Skryjská jezírka nebo na zříceninu hradu Týřov. Řeka postupně rozšiřuje své koryto, skalní masivy Týřovických skal a Čertovy skály střídají pěkné pobřežní louky, Berounka pak protéká poblíž hospody U Rozvědčíka, která je známá jako působiště Oty Pavla. Další pěkná skaliska řeka míjí u Roztok, nedaleko Křivoklátu. Protéká přírodní rezervací Na Babě, rezervací Stříbrný luh a rezervací Brdatka. Obce Zbečno, Sýkořice a Račice patří k oblíbeným chatovým oblastem obyvatel kladenska a západních částí Prahy. Vodácké putování obvykle končí v Nižboru, případně přímo v Berouně.  Někteří nadšenci mohou pohodlně doplout kolem pěkných Tetínských skal zajímavým říčním kaňonem až do Karlštejna

Turistický magazín