Lom Velká Amerika

Jedná se o nejznámější opuštěný vápencový lom, zvaný též jako Východní lom. Nachází se na území obce Mořina, v okrese Beroun. Z okolních lomů je také lomem největším, měří na délku úctyhodných 750 metrů a na šířku 150 metrů. Jeho hloubka se pohybuje v rozmezí od 67 do 80 metrů. Maximální hloubka lomu je v šestém těžebním patře, což je nejhlubší patro z celé skupiny okolních vápencových lomů. Celé šesté těžební patro bylo zatopeno bezodtokým jezerem, jehož maximální hloubka činí 11 metrů.

Z dálky nenápadný lom však z bezprostřední blízkosti překvapí mnoho návštěvníků, kteří sem zavítají poprvé. Impozantní kaňon s jezírkem na dně propasti je často vyhledávaným místem turistů a také filmařů. Natáčel se zde film Limonádový Joe a pohádka Malá mořská víla.

Přístup přímo do vnitřních prostor lomu není povolen, ale zákaz vstupu je často porušován a mnoho návštěvníků se pohybuje na dně lomu, nebo se koupají ve vodě zatopeného jezírka. Do lomu lze při troše opatrnosti slézt ze západní strany pozvolnějším srázem, z jiných míst se do lomu prakticky není možné dostat. Stěny skalisek jsou strmé a nebezpečné a už tu došlo k mnoha vážným úrazům. Z východní strany lomu vede tunel, který je však uzavřen masivní bránou a uzamčen.

Avšak právě proto, že je lom velmi vyhledávaným místem, bylo přistoupeno na jakýsi kompromis a na východní straně bylo vybudováno pro přijíždějící návštěvníky malé parkoviště.  Podél severního okraje lomu vede žlutá turistická pěší trasa č. 6161, která pokračuje k lomu Mexiko, a podél lomů západního systému směřuje ke Karlštejnu.

Přímo na východní straně lomu je zastávka linky 311 Pražské integrované dopravy z Prahy Zličína na Mořinu a zpět, spojení k této zajímavé turistické lokalitě je tedy vynikající.

Turistický magazín