Český kras - Koněpruské jeskyně

Najdete je v Chráněné krajinné oblasti Český Kras, jen několik kilometrů od okresního města Beroun na návrší s názvem Zlatý kůň.  Koněpruské jeskyně jsou nejrozsáhlejším a nejdelším jeskynním systémem v Čechách. Jeskyně tvoří systém tří pater, vzniklých v devonských vápencích, mezi nimiž je výškový rozdíl sedmdesáti metrů. Zpřístupněna jsou první dvě patra, první horní patro je nejmenší, prostřední zpřístupněné patro naopak největší. Poslední nejspodnější patro je tvořeno soustavou úzkých a nízkých chodeb.

K objevu jeskyní došlo zcela náhodně. Nejprve bylo objeveno nejrozsáhlejší střední patro, a to při odstřelu v místním kamenolomu v roce 1950. Poté speleologové postupně objevovali zbývající patra a připravovali zpřístupnění jeskynního systému veřejnosti, k čemuž došlo o devět let později.  Při objevování všech zákoutí  a při osvětlování chodeb zde bylo nalezeno mnoho zvířecích kostí, jejichž stáří bylo v rozmezí 600 tisíc let až 13 tisíc let. Objeveny byly také lidské kosti, staré přibližně 13 tisíc let. A ve středověku, ke konci 15. století byla v horním patře vybudována penězokazecká dílna na falešné mince. Napodobeniny těchto mincí si mohou dokonce návštěvníci jeskyní zakoupit jako suvenýr.

Prohlídka zpřístupněného jeskynního systému začíná Spallanzaniho jeskyní, kde se nachází Varhany – to jsou stalaktity, které na poklep vydávají různé tóny. Prohlídka dále pokračuje Kuklovým dómem kolem Letošníkovy propasti, hluboké 27 metrů. Propast je pojmenována podle Vlastimila Letošníka, který se během výzkumných prací  zřítil do hloubky 12 metrů a zlomil si nohu. Návštěvníci pokračují v prohlídce Starou chodbou do Proškova dómu s nejkrásnější výzdobou, doplněnou Koněpruskými růžicemi a sintrovým jezírkem.  Prohlídku uzavírá Pustý dóm s odlitky kopií nalezených koster zvířat a pravěké ženy a Petrův dóm se vstupem do Petrbokovy jeskyně. Petrbokova jeskyně byla objevena teprve v roce 2007 a v ní byly nalezeny kosti jeskynního medvěda, jehož stáří je 800 tisíc let! Po točitém schodišti se ze středního patra vystoupá vzhůru do bývalé středověké mincovny, kde prohlídka končí.

Jeskyně jsou přístupné veřejnosti od začátku dubna do konce října každý rok. Prohlídková trasa je dlouhá 610 metrů a lidé, kteří trpí klaustrofobií, se nemusí obávat, protože jeskynní prostory jsou velké. Prohlídka není pouze vhodná pro malé děti do 3 let a pro lidi, kterým může působit problémy zdolat v průběhu prohlídky 500 schodů.

Turistický magazín